Az EUID és a BRIS – új uniós szintű nyilvántartási eszközök gazdasági társaságoknakMi az a EUID?

Az EUID (European Unique Identifier), azaz európai egyedi azonosító, a vállalatok, társaságok és azok más tagállamokban működő fióktelepeinek könnyebb azonosítását lehetővé tevő azonosító jel, amely az alábbi összetevőkből áll: országkód, a társaság, vagy vállalat nyilvántartási azonosítója és a nyilvántartási száma. Az EUID megkönnyíti a társaságok nyilvántartását végző rendszerek egymás közötti információcseréjét és kommunikációját is.

Mi a BRIS?

A BRIS (Business Registers Interconnection System) az üzleti nyilvántartások összekapcsolásáról szóló 2012/17 / EU irányelv és a 2015. június 8-i 2015/884 / EU végrehajtási rendelet (EU) által előírt jogi kötelezettségeken alapul. Az irányelv olyan információs rendszer létrehozását írja elő, amely összekapcsolja az egyes tagállami központi, kereskedelmi és cégnyilvántartásokat (vagy üzleti nyilvántartásokat), míg a rendelet részletezi a rendszer műszaki előírásait.  A BRIS-rendszernek például a határokon átívelő társasági változások megismerése, vagy az egyes tagállamok piaci szereplői által, más tagállamokban bejegyzett társaságok vonatkozásában történő könnyebb információszerzés körében van jelentősége. A BRIS az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein és Norvégia központi nyilvántartásait, kereskedelmi nyilvántartásait és cégjegyzékeit köti össze, de nem célja egy közös, központi nyilvántartás létrehozása.

A jelenleg érintett társasági formák: a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, az európai részvénytársaság, valamint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított fióktelep és kereskedelmi képviselet.

A BRIS rendszer magyarországi alkalmazása 2017. július 9-én kezdődött meg, az EUID azonosító az egyes cégek vonatkozásában automatikus végzések útján kerül beépítésre a társaság adatai közé. A BRIS rendszerben keresni az e-Justice portálon (https://e-justice.europa.eu) a „Nyilvántartások – Európai szintű cégnyilvántartások” menüpont alatt lehet.