Az egészséges életmód új szintje: salátatörvény kevéske szociális hozzájárulási adó öntettelHétfőn a Parlament elé terjesztették, kedden már el is fogadták a „Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot, amely 187 darab paragrafus / szakasz segítségével módosít jogszabályokat, köztük a szociális hozzájárulási adó egyes részletszabályait is. A következőkben a szociális hozzájárulási adót érintő fontosabb változásokat tekintjük át. 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki, melynek értelmében adófizetési kötelezettség keletkezik az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem kivételével a természetes személy kamatjövedelme (Szja tv. 65. §) Magyarországon adóztatható része után. 

A fenti rendelkezés 2024. július 31. napját követően realizált kamatjövedelmek esetében jelentkezik. A 2024. augusztus 1-jét megelőző időszak tekintetében a Törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V.31.) Korm. rendelet 2024. július 31-én hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell, tehát a jelenleg is hatályos rendelkezéseket. 

A kamat után a jövőben csak a felső korlátig kell szochót fizetni, amely korlát a minimálbér összegének a huszonnégyszerese, azaz 2024-ben 266.800 Ft-tal számolva 6.403.200 Ft. 

A Törvény 5. § (6) bekezdés a) pontjában az „a)–d) pontja” szövegrész helyébe az „a)–d) és f) pontja”
szöveg, továbbá a 29. § (4) bekezdésében az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d) és f) pontjában” szöveg lép. A Tbj. szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett kamatjövedelem után nem keletkezik szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség. 

Tudjon meg többet

a Szolgáltatásokról