Az amerikai trust használata a nemzetközi vagyontervezésbenAz Egyesült Államok jogrendszere nemcsak a trustok széles skáláját ismeri. Adó- és egyéb törvényei együttesen ösztönzik a használatukat a vagyontervezési célok elérése érdekében. Azok a magánszemélyek, akikre az Egyesült Államok adószabályai is vonatkoznak – pld. mert van vagyonuk az USA-ban – , jelentős megtakarításokat érhetnek el a megfelelő vagyontervezéssel. Különösen igaz ez, abban az esetben, ha nem az Egyesült Államok állampolgárai vagy lakosai.

 

Ennek oka:

vannak olyan megoldások, amelyeket lehet legálisan használni az adó vagy illeték kötelezettség optimalizálására, ha az adófizetésre kötelezett nem amerikai személy. Ezeket a megoldásokat alkalmazzák sokan például az USA-ba történő költözés előtt, hogy a már adózott vagyonuk után ne kelljen még egyszer adót fizetniük az új hazájukban.

Az USA-ban a trust adózás függhet attól is, hogy

  • milyen jogokkal rendelkezik a vagyonkezelő, a vagyonrendelő és a kedvezményezett, illetve
  • a vagyonrendelő és a kedvezményezett milyen juttatásokat kap a kezelt vagyontól.

Ahogyan az amerikai vállalkozásokra és állampolgárokra, úgy a kezelt vagyonokra is vonatkoznak

  • a szövetségi adószabályok és
  • a helyi, állami adószabályok is.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az amerikai állampolgároknak szövetségi jövedelemadót fizetési kötelezettségük van a „világjövedelmük” után. Tehát függetlenül attól, hogy hol élnek, az USA-ban is kell adóbevallást benyújtaniuk és adót fizetniük.

Szövetségi hagyatéki és ajándékozási adó

Ezen felül az amerikai állampolgároknak öröklés vagy ajándékozás esetén lakóhelytől függetlenül meg kell fizetniük a szövetségi hagyatéki és ajándékozási adót is, bárhonnan származik az ajándék vagy az örökség.

Az öröklést és ajándékozást terhelő adók fizetésére azokat is kötelezettek, akiknek vagyonuk van az USA-ban, de nem rendelkeznek ott állandó lakóhellyel. Az Egyesült Államoknak van néhány országgal nemzetközi egyezménye, amely csökkenti a kettős adóztatást az ajándékozásból és az öröklésből származó vagyonból származó jövedelmen. Ez az egyezményrendszer koránt sem nevezhető szélesnek.

Állami szinten a trustokra vonatkozó általános szabályok is jelentősen eltérhetnek. Ezek a szabályok rendszeresen változnak és igazodnak a társadalmi változásokhoz, az adott állam lakosainak az igényeihez és az állam céljaihoz.

*** 

Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Ha tanácsadásra van szüksége magyarországi vagy külföldi bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy a generáció váltáshoz használt vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban, kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal ITT.