Az adózás rendjéről szóló törvény várható változásainav

Szokás szerint az adózás rendjéről szóló törvény változik, pozitív és negatív irányban vegyesen.

Végrehajtás

 • 4 évre csökken a végrehajtási jog elévülési ideje. Eddig 5 év volt.
 • 10 000 forintot meg nem haladó tartozást törli az adóhatóság, ha az inkasszó eredménytelen volt.
 • a 100 000 forintot meg nem haladó tartozást is lehet törölni, ha a végrehajtás nem vezet eredményre és nincs fellelhető vagyon.
 • az önkormányzatok 50 000 forint alatti összegű tartozás behajtására nem kérhetik a NAV-ot

Az adózók minősítése

Új intézmény az adótörvényekben az adózók (számukra is publikus)  minősítése, de máris megváltozik néhány szabálya.

 • nem kell 3 éves működést felmutatni a nyilvánosan működő cégeknek a megbízható minősítéshez,
 • 2017-től 30 napon belül utalja vissza az ÁFA-t a megbízható adózóknak a NAV. A többi adónemnek is rövidül a kiutalási határideje 2018-tól.

2016 közepétől kockázatos adózónak minősülnek

 • a kényszertörés alatt álló cégek,
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 %-át,
 • a terhére az adóhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált bírság összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át.

EKAER

 • regisztráció köteles a 3,5 tonna össztömeget a felrakodás után meghaladó tömegű, nem kockázatos termék fuvarozása, akkor is ha nem útdíjköteles gépkocsival szállítják
 • ha a szállítmány tömege meghaladja a bejelentett mennyiséget, a mulasztási bírság a fuvarozott termék értékének 40 százalékáig terjedhet.

További lényeges változások

 • a több mint 100 000 forint ÁFA tartalmú számlákat is jelenteni kell az összesítő nyilatkozatban.
 • 2017. július 1-től valós idejű hozzáférése lesz a NAV-nak a számlázó szoftverekhez, alkalmazásokhoz.