Szerző: Robert Tornyi

A cégek végelszámolási eljárásának változásai

Lényegesen módosulnak a cégek végelszámolásának szabályait rendező 2016. évi V. tv. (Ctv.) szabályai 2018.07.01-től. Az új előírásokat ezen időpontot követően elinduló eljárásokra kell alkalmazni. Eddig az ún. egyszerűsített végelszámolást csak a betéti társaság, közkereseti társaság és az egyéni cég határozhatta el. Az új előírások alapján július 1-től bármelyik cég (így a Kft. és részvénytársaság is) […]

Bővebben

Az ügyvezető közvetlen felelőssége

Az ügyvezető által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért főszabály szerint a társaság felel. Az alábbi kivételek törik meg a főszabályt, amely esetben az ügyvezető személyes felelőssége is bekövetkezhet: Az ügyvezető a társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek […]

Bővebben

Cégkapu, mint új kötelező elektronikus kapcsolattartási forma a cégeknek

Az ún. Cégkapu egy hivatalos elektronikus tárhely (felhő szolgáltatás) a Magyar Állam által a gazdálkodó szervezeteknek. A célja a hivatalos szervekkel, hatóságokkal történő elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás elősegítése. A Cégkapu 2018. január 1-től fog teljes mértékben működni, jelenleg a cégeknek regisztrációra van lehetőségük, és megnyitni a saját cégkapu tárhelyüket 2018. januárjától a gazdasági társaságok (és más […]

Bővebben

Segít az NGM: könnyebben lehet nekik pénzt adni

www.napi.hu 2015. január 1-jétől az ügyfél választásán múlik, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő illetéket hogyan fizeti meg: illetékbélyeggel vagy pedig banki átutalással. Egy elfogadott illetéktörvény-módosítás szerint idéntől az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban már nemcsak az iratra felragasztott illetékbélyeggel teljesítheti illetékfizetési kötelezettséget, hanem banki átutalással is – közölte vasárnapi közleményében az NGM. A gazdasági […]

Bővebben