Adóváltozások 2020Már megszokhattuk, hogy az adótörvények évente több alkalommal változnak. Az alábbiakban összefoglaljuk a KKV-k számára fontosabb évközi és az évvégi változásokat is. A következő hetekben néhány módosítást és új előírást részletesebben is körbe járunk.

Személyi jövedelem adó (SZJA)

 • Jövőre a négy vagy több gyermekes anyák a munkából származó jövedelme lényegében adómentes lesz. Munkából származó jövedelemnek minősül a munkabér, társas vállalkozók esetében a személyes közreműködés ellenértéke, az egyéni vállalkozói kivét, a megbízási díj, táppénz, etc. Nem tartozik bele az adómentes kategóriába többek között a katás jövedelem, az osztalék, a végkielégítés törvényben meghatározott összegét meghaladó része vagy az ingatlan bérbeadás jövedelme sem.
 • Tartós befektetési szerződést (TBSZ) köthet a vagyonkezelő alapítvány vagy a bizalmi vagyonkezelő, ha a vagyonrendelő / alapító magánszemély és a kedvezményezettek is kizárólag magánszemélyek. A TBSZ-re vonatkozó feltételek betartása esetén az ebből a szerződésből származó hozam adómentes. Az bizalmi vagyonkezelésből vagy magánalapítványból származó hozam kifizetés az általános szabályok szerint az osztalékkal megegyezően adózik.
 • Egyéni vállalkozó egy lépésben alapíthat egyszemélyes kft-t. Az alapításban nem vehet részt senki az egyéni vállalkozón kívül, tehát a létrejövő kft-nek nem lehet más tagja. A tag pedig 5 évig nem lehet bt beltag vagy kkt tag, illetve egyéni vállalkozó. Az átalakulásba a kapcsolódó számviteli és adózási feladatok miatt körültekintő tervezéssel érdemes belevágni.

Kisvállalati adó (KIVA)

 • A KIVA mértéke 12 százalékra csökken 13 százalékról, 2020. január 1.-től.
 • Nem lehet KIVA alany az a vállalkozás, amelynek ellenőrzött külföldi társasága van. Illetve az a vállalkozás is, amelynek finanszírozási költsége vagy bevétele meghaladja a 939 810 000 forintot. Emiatt a nagyobb csoport finanszírozó cégek, nem tudják a KIVA-t választani.
 • Az adóalapból akkor lehet levonni a külföldi cégtől kapott osztalékot, ha igazolást szerez be a KIVA alany arról, hogy a külföldi cég ezt a kifizetés nem vonja le az adóalapjából. Ezt a rendelkezést az adóelőleg fizetésnél is figyelembe kell venni.

Társasági adó (TAO)

 • Adómentes a vagyonkezelő alapítvány és a bizalmi vagyonkezelés bevétele, ha azok kizárólag pénzügyi jellegűek – osztalék, kamat, árfolyam nyereség, etc. – és a vagyonrendelő / alapító valamint a kedvezményezettek is kizárólag magánszemélyek.
 • A 2019-ben bevezetett újdonság, a társasági adó csoportos adóalanyiság több új előírást és módosítást kapott. Év közben kezdő vállalkozás is lehet csoportos társasági adó alany, amit akár a cégbejegyzéssel is lehet kérelmezni. Nem kell minden TAO csoporttagnak ugyan abban a devizában vezetni a könyveit.
 • Megszűnt az ún. feltöltési kötelezettség, tehát nem lesz kötelező kiegészíteni az éves várható TAO fizetési kötelezettség 90 százalékáig a befizetett előleg összegét, ha az előző évi árbevétel meghaladta a 100 millió forintot.
 • Az EVA megszűnése miatt, az általános szabályok szerint – tehát ha nem választanak KIVÁ-t vagy KATÁ-t – akkor az EVA alany cégek 2020-tól TAO alannyá válnak.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

 • Csökkenthető az adóalap, levonható a behajthatalan követelés ÁFA tartalma. A levonási feltételek némelyike eléggé furcsa és nehezen teljesíthető, de összességében sok pénzt spórolhatnak meg vele a vállalkozások. Az adólevonás önellenőrzéssel kell végrehajtani és részletesen kell tájékoztatni az adóhatóságot is nem fizető partnerekről egy külön nyomtatványon. Ha mégis megtérülne a követelés, akkor újra önellenőrízni kell és be kell fizetni a megtérült összeg ÁFA tartalmát.
 • Az új lakások ÁFA kulcsa egységesen 27 százalék lesz. 2023 végéig viszont továbbra is 5 százalékos kulccsal lehet értékesíteni a törvényben meghatározott méretet meg nem haladó, 2018. november 1.-én végleges építési engedéllyel rendelkező lakásokat.
 • A kereskedelmi szálláshelyek ÁFA kulcsa 5 százalékra csökken. A turizmusfejlesztési hozzájárulás továbbra is 4 százalék marad.
 • Megszűnik a munkaerő kölcsönzés esetén a fordított adózás alkalmazása, ha nem építési-szerelési szolgáltatáshoz kötődik.