Adóváltozások 2020/2021 | KATA és KIVAMegszokhattuk az utóbbi években hogy az adótörvények nem csak évvégén, hanem évközben is jelentősen változhatnak. A 2020-as év sem volt ez alól kivétel és a változásokra ráerősített a pándémia miatt hozott intézkedések sora is. Az alábbiakban az évközi és az évvégi adóváltozásokat foglaljuk össze, adónemenként.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) bevezetése óta az egyik, ha nem a legnépszerűbb adónemmé vált a kisvállalkozók körében. A nagyon kedvező adószabályokat bevezetésüktől kezdve kritizálták azok, akik szerint a munkaviszonyok leplezésére is lehet használni.

Ezt a kritkát a kormány évek után meghalotta és olyan szigorú változásokat vezetett be a KATÁ-ban, amely valóban értelmetlenné teszi a használatát a munkaviszonyok leplezésére, viszont bizonyára nagyon sok tisztességes adózót is hátrányosan érint a fűnyíróelv szerűen alkotott új szabályozás.

A KATA új és változó szabályai:
 • egy személynek csak egy kisadózó jogviszonya lehet. Pld. ha az egyéni vállalkozó egy bt beltagjaként is kisadózó, akkor az utóbb létrejött kisadózó jogviszonya megszűnik 2021. januárt 1-től.
 • szerződéskötéskor a kisadózónak írásban tájékoztatni kell a vevőit, hogy kisadózónak minősül. A számláján továbbra is fel kell tüntetni, hogy kisadózónak minősül.
 • a kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel után 40 százalék adót kell fizetni. Az adót a kifizető fizeti meg ha magyar adóalany, illetve a kisadózó, ha a kifizető külföldi. A külföldi kapcsolt vállalkozástól kapott bevételnek csak a 71,42 százaléka után kell megfizetni a különadót.
 • 2021. januárt 1-től, ha a KATA alanynak egy kifizetőtől több mint 3 millió forint bevétele származik, akkor a 3 millió forintot meghaladó rész után a 40 százalékos adót kell fizetnie a magyar adóalany kifizetőnek. Nem kell megfizetni ezt a különadót
   • ha már a kapcsol vállalkozásra tekintettel is meg kellett fizetnie,
   • ha egészségügyi szolgáltató kisadózónak az Egészságbiztosítási Alap terhére kap bevételt,
   • ha államháztartási szervtől kap bevételt a kisadózó.
 • külföldi kifizetőtől kapott, 3 milló forintot meghaladó bevétel 71,42 százaléka után kell megfizetni a 40 százelékos különadót a kisadózónak.
 • azok a KATA alanyok, akiknek nem kellett megfizetni a tételes adó a vészhelyzetben (2020. március – júniius időszakban), nem kell csökkenteniük sem az éves bevétel határukat, tehát maxium 12 millió forint bevételig nem kell külön, 40 százalékos adót fizetniük. Akik 2020. márciusa előtt, évközben kezdték a tevékenységet, azoknak arányosítani kell a bevételüket.
 • a KATA havi összege továbbra is 25 000 forint, ha nem minősül főállásúnak a KATA alany és 50 000 forint, ha főállásúnak minősül. Illetve továbbra is választható a magasabb összeg (75 000 forint) tételes adó.
A KIVA új és változó szabályai
 • emelkednek a választási határok: akkor választható a kisvállalti adó ha az adóalany árbevétele és mérlegfőösszege nem haladja meg a 3 milliárd forintot, illetve a foglalkoztatottak létszáma az 50 főt.
 • megszűnik a KIVA alanyiság, ha az adózó árbevétele meghaladja a 6 milliárd forintot vagy a foglalkoztatottak létszáma a 100 főt.
 • nem szűnik meg a KIVA alanyiság, ha évvégén meghaladja az adótartozás az 1 millió forintot.
 • a KIVA adókulcsa 11 százalékra csökken!