ADÓVÁLTOZÁSOK 2019 – KATA, TAO, ÁFA, EHO, SZOCHOSzocális hozzájárulási adó, SZJA és EHO

 • Bevezetésre kerül az új „Szocho” törvény, valamint hatályon kívül helyezik az „Eho” törvényt, mivel 2019. január 1-től összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás.
 • A korábbi 34,22 százalék helyett – a béren kívüli juttatások közterhe 34,5 százalék, tekintettel arra, hogy a juttatónak a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás terhe helyett, 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a béren kívüli juttatások után.
 • Megszűnnek a kedvezményes béren kívül juttatások a SZÉP kártya kivételével – bérjövedelemként viselik a közterheket az alább felsorolt juttatások (munkavállalók esetében): a lakáscélú munkáltatói támogatás; a mobilitási célú lakhatási támogatás; kockázati biztosítás esetében a más személy által fizetett díj; a diákhitel-törlesztéshez biztosított munkáltatói juttatás; a sportrendezvényre (korlátlanul), valamint a kulturális eseményre (50 ezer Ft-ig) szóló belépőjegy vagy bérlet.
 • Eltörlik a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezményét, valamint részben a 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatása esetén igénybe vehető adókedvezményt.

KATA

 • Fontos és a fiatalokat motiváló döntés értelmében, a közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretei között tanulmányokat folytató magánszemély nem minősül főállású kisadózónak, ha a 25. életévét még nem töltötte be – ezért a havi KATA kötelezettsége csak 25 000 forint lesz.
 • Jövőre nem választható a KATA olyan vállalkozásnak, amely a bejelentés megtörténtekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll.
 • Az alanyi adómentesség értékhatára 12 millió forintra emelkedik, a KATA bevételi korlát pedig marad 12 millió forint.
 • Az ügyvédi irodák 2018. üzleti évtől választhatják a KATA szerinti adózást, ennek következtében kikerülnek a számviteli törvény hatálya alól.

Társasági adó

 • Lehetőség lesz az adókedvezmények utólagos, önellenőrzés útján történő érvényesítésére.
 • A korai fázisú vállalkozásokba történő befektetéssel összefüggésben az adóalap csökkentését 20 millió forintban maximalizáló korlát korai fázisú vállalkozásonként lesz alkalmazható.
 • 2019-től a legalább 80%-ban az adózó által foglalkoztatottak gyermekeinek nevelését biztosító munkahelyi óvoda üzemeltetésének költségei elismert költségnek minősülnek.
 • Az ügyvédi iroda alapításakor szolgáltatott vagyon – mint törvényben meghatározott, tagsági jogviszonyt keletkeztető vagyoni hozzájárulás – is értékpapírnak minősül.
 • A költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősül: csak jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján adott támogatás, valamint a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kapott támogatás is (nemcsak az elszámolási kötelezettséggel kapott támogatás).

KIVA

 • január 1-jétől bővül a KIVA szerinti adózásra jogosultak köre. Az adóalanyiság választhatóságának felső értékhatára (mérlegfőösszegre és bevételre vonatkozó) 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedik, míg 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkedik a a bevételre vonatkozó értékhatár.
 • a SZOCHO változás (EHO megszűnés) miatt a KIVA alapjába fog tartozni a béren kívül juttatásnak minősülő, illetve nem minősülő juttatások is.

EVA

 • A törvény szerint az eva-adóalanyiság utoljára 2018. december 20-ig választható, ezt követően az eva-ra történő áttérés már nem lehetséges, de ez nem a megszűnését jelenti.

ÁFA

 • A személygépkocsik áfa levonásának szabályait illetően is változás lesz a 2019-es évtől, ugyanis az üzleti, valamint a privát utak tényleges arányától függetlenül levonhatóvá válik a bérleti díjhoz, nyílt végű lízinghez kapcsolódó áfa fele, azonban nem kell érvényesíteni az 50%-os levonási tilalmat abban az esetben, ha a szolgáltatás legalább 50%-a továbbszámlázásra kerül. Továbbszámlázás esetén az igénybe vett bérleti díj áfája teljes mértékben levonható. Nagyon fontos feltétel, hogy a cégautónak minimális szinten, de üzleti célt kell szolgálnia, hogy a fenti kedvezmények érvényesíthetők legyenek.
 • A kedvezményes lakásáfa az ingatlan legkésőbb 2023. december 31-éig történő értékesítéséig alkalmazható, HA 2018. november 1-jéig rendelkezett már építési engedéllyel. Az 5%-os kedvezményes lakásáfához az alábbi feltételek együttes fennállása szükséges 2019. december 31-éig: a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének céljából az ehhez szükséges okiratot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották; az adott lakóingatlan legalább szerkezetkész állapotúnak minősül és a fentiek teljesüléséről a lakóingatlan értékesítője az állami adóhatóság részére az e célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozatot tesz.
 • 2018. december 31-ét követően az utalványokra az alább leírt szabályokat kell alkalmazni. Egycélú utalvány esetében már a kibocsátáskor ismert az utalvány tárgyát képező termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege, mely forgalmi adót az értékesítéskor kell megfizetni. Többcélú utalvány esetében annak értékesítése nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, hanem beváltáskor keletkezik a beváltónál. Ebben az esetben az adóalap az utalvány ellenértéke, amely összeget csökkentjük az értékesített szolgáltatást, terméket terhelő adó összegével.

Adózás rendjét érintő változások

 • január 1-jétől a jegybanki alapkamat kétszerese helyett az alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része lesz a késedelmi pótlék mértéke naptári naponként. Ennek értelmében a késedelmi pótlék sokszorosára emelkedik, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra is ugyanúgy vonatkozik, ha késedelmesen teljesíti a kiutalásokat.
 • Az adóbevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már az egyéni vállalkozók részére is elkészíti. Az egyéni vállalkozóknak csupán a vállalkozáshoz kapcsolódó és az adóhatóság nyilvántartásaiban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteni a tervezetet. Fontos kiemelni, hogy a bevallási és befizetési határidő is változott, február 25-éről május 20-ára.