Adóváltozások 2017 | Társasági adó és KIVACorporate tax

A társasági adó változott év közben az „OECD BEPS Action Plan” teljesítése érdekében és ősszel is parlament elé került két módosító csomag, amelyek már 2018-ra is tartalmaznak új szabályokat. A kisvállalati adó (KIVA) új, érthetőbb szabályait már könnyen össze lehet hasonlítani a társasági adó szabályokkal, ezért várhatóan sok új KIVA alany lesz 2017-től.

Társasági adó

 • A társasági adó általános kulcsa 19 százalékról 9 százalékra csökken. A 10 százalékos, 500 millió forint profitig alkalmazható kulcs megszűnik. Az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjánál is 9 százalékos kulccsal kell megállapítani az adókötelezettséget. A csökkentett kulcsot kell alkalmazni a növekedési adóhitellel kapcsolatos és a létszámnövekedésre vonatkozó feltétel nem teljesítése eset szükséges befizetéseket is.
 • Az ellenőrzött külföldi társaságok szabályozása jelentősen változik és az effektív adókulcs mértékének legalább 9 százaléknak kell lennie.
 • Csökkenti az adóalapot az SZJA törvény szerint elszámolt mobilitási célú lakhatási támogatás, legfeljebb az adózás előtti nyereség összegéig.
 • StartUp adókedvezmény : adóalap kedvezményt vehet igénybe az un. kora fázisú vállalkozásba fektető adóalany. A kedvezmény mértéke a részesedés bekerülési értékének háromszorosa, legfeljebb 20 millió forint. A kedvezményt a megszerzés évében és az azt követő 3 évben lehet igénybe venni. A a korai fázisú vállalkozásnak legalább 2 főt kell foglalkoztatnia, közülük egy főt K+F munkakörben és nem lehet a kedvezményt igénybe vevő kapcsolt vállalkozása. Ha részesedést 3 éven belül eladják vagy a cég jogutód nélkül megszűnik, a kedvezmény kétszerese növeli az adóalapot.
 • Műemléki ingatlan adókedvezménye : A műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló épület karbantartási költsége, valamint az építmény értékét növelő felújítás költségének kétszerese vonható le a társasági adó alapból. Amennyiben az épület tulajdonosa nem tudja teljes mértékben kihasználni az adóalap csökkentés előnyét, a beruházás pénzügyi forrását közvetlenül biztosító kapcsolt vállalkozás is. A kedvezmény megosztását mindkét félnek be kell jelenteni a társasági adó bevallásában. A műemlék karbantartás és az értéknövelő felújítás duplázott költsége akkor vonható le az adóalapból, ha az nem az illetékes hatóság felszólítására történik. A beruházás/felújítás megtörténtéről a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságnak is igazolást kell kiállítania. Saját használatba vétel esetén az új épület beruházási költsége is levonható az adóalapból, de nem duplán, mint a műemlék felújítás és kapcsolt vállalkozással nem lehet megosztani a fel nem használt adóalap korrekciós tételt.
 • KKV beruházási adókedvezmény : legfeljebb az adózás előtti nyereség mértékéig, de 30 millió forint érték fölött is érvényesíthető adóalap kedvezmény, ha a kis és középvállalkozás új ingatlant szerez be, ingatlanon értéknövelő felújítást, bővítést, rendeltetés változtatást végez, új gépet, eszközt, szellemi terméket szerez be.
 • KKV beruházási hitel adókedvezménye : felső korlát nélkül le lehet vonni a beruházási hitelekre fizetett kamat teljes összegét 2017-tól.
 • Bérbe adott szellemi termékek, szabadalom, kereskedelmi név, know-how, etc. után 30 százalékos értékcsökkenési leírást lehet alkalmazni.

KIVA – Kisvállalti adó

 • A kisvállalati adó kulcsa 14 százalékra csökken 2017-től és 13 százalékra 2018-tól és az adóelőlegeket is az alacsonyabb kulccsal kell megállapítani.
 • A KIVA választási korlátja 500 millió forintra és 50 főre emelkedik. A KIVA alanyiság megszűnik, ha az adóalany árbevétele eléri az 1 milliárd forintot vagy a foglalkoztatottak létszáma a 100 főt. Megszűnik az adóalanyiság akkor is, ha az adóalanynak 1 millió forint adótartozása van az adóév végén.
 • További bejegyzések KIVA témában.