Adóváltozások 2017 | SZJA, KATA, EHOtaxation2017

A személyi jövedelemadó törvény számos helyen változott év közben is. Az alábbiakban a legfontosabbnak tartott SZJA, KATA és EHO módosításokat soroljuk fel, amelyek 2016. június 16-tól, illetve 2017. január 1-től hatályosak.

SZJA

 • A vállalkozói jövedelemadó kulcsa a társasági adóhoz hasonlóan 9%-ra csökken és megszűnik a 10 és 19 százalékos adómérték.
 • Az ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházásából származó jövedelem adómentes lesz az ingatlan beszerzésétől számított ötödik évtől. Eddig csak a lakóingatlanokra vonatkozott az 5 éves  kedvezmény.
 • Évközi változás, hogy nem minősül bevételnek, ha a kft törzstőke emelése a tulajdonosnak még ki nem fizetett nyereség terhére történik.
 • Változnak a cafeteria közterhei : 43,66 százalékra csökken az Erzsébet-utalvány, a munkahelyi étkezés, az ajándékutalvány, a helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári hozzájárulás összevont közterhe. 34,22 százalék lesz a béren kívüli készpénz fizetés és Széchényi-pihenőkártya összevont közterhe. Az előbb említett juttatás éves felső korlátja 100 000 forint, a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájának 150 000 forint, a szállás alszámlának 225 000 forint, a szabadidő alszámlának 75 000 forint az éves kerete.  Adómentes juttatások : sportrendezvényre szóló belépő és évente 50 kg szotyola, kulturális belépő évi 50 000 forintig, bölcsődei ellátás és szolgáltatás, lakhatási támogatás (feltételek teljesítése esetén, értékhatárig), lakáscélú támogatás (5 millió forintig, 5 éven belül), kockázati biztosítás (a minimálbér 30 százalékáig).
 • A családi kedvezmény gyermekenként havi 2500 forinttal növekszik, 2 kedvezményezett eltartott esetén, így a havi kedvezmény 100 forintra növekszik.
 • A munkába járás után fizethető amortizáció kilométerenként 15 forint lesz.
 • Lakhatási támogatás : a foglalkoztatás első 5 évében adómentes a lakhatási támogatás a  foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékáig, a második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékáig, a második 24 hónapot követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékáig. A lakást bérelheti a munkáltató és a munkavállaló is, a kifizetett díjat bizonylattal kell igazolni. A munkáltató tulajdonában lévő lakásban a szokásos piaci értékől meg nem térített rész a juttatás. Lakhatási támogatás annak a munkavállalónak adható, aki főállásban dolgozik, határozatlan idejű munkaszerződése van,  állandó lakhelye legalább 60 kilőméterre van a munkavégzés helyétől vagy a napi utazás időigénye meghaladja a 3 órát és a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban a munkavállalónak ne legyen a munkavégzés helye saját lakása, lakás haszonélvezeti joga. Az adómentes juttatásról adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak.

KATA

 • A bevételi értékhatár 12 millió forintra emelkedik. Az ÁFA törvény változása szerint az alanyi mentesség bevétel határa 8 millió forint lesz, így ekkora összegű bevételig lehet ÁFA mentes a KATA vállalkozó számlája is. A bevételi értékhatár felett fizetendő adó kulcsa továbbra is 40 százalék.
 • Évközi változás: nem része a kisvállalkozók tételes adóalapjának a vissza nem térítendő fejlesztési vagy költségek fedezetére kapott támogatás.
 • Ha az adózó a kiállított számlája ellenértékét nem kapta meg, akkor a bevétel megszerzésének az utolsó napja az adóalanyiság megszűnésének időpontja.
 • A KATA alanyiság megszűnése után az adóévben és a következő 12 hónapban ismételten nem választható. Ez a szabály eddig 24 hónapig tiltotta a KATA „újra választását”.
 • Az ingatlan bérbeadásból származó bevétel megszerzését 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatóságnak.
 • Nem igazol jövedelmet az adóhatóság annak a kisadózónak, aki nem szerzett bevétel az adóévben.
 • A KATA-ra áttérő egyéni cég, bt és kkt osztalékot kiváltó adója 15 százalékra csökken.

EHO

 • Az egészségügyi hozzájárulás legmagasabb kulcs 22 százalékra majd 2018-tól 20 százalékra csökken, a szociális hozzájárulási adó csökkenéséhez hasonlóan.