ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 | Társasági adó  • Kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyeknek az ügyvezetőjének vagy ügyvezetőinek személye egyezik.
  • Minimum adóalap : 2015-től a jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása során az összes bevételt csökkentő tételként nem lehet figyelembe venni az eladott áruk beszerzési értékét, valamint a közvetített szolgáltatások értékét.
  • Elhatárolt veszteség : Az 2014 végéig keletkezett és a korábban keletkezett, de el nem használt elhatárolt veszteség a keletkezés évében hatályos szabályok szerint, de legfeljebb 2025 végéig használható fel. A 2015-től keletkező veszteséget 5 évig lehet elhatárolni. A jogutód társaság – kivéve ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelés volt – a továbbfolytatott tevékenységgel elért bevétel arányában vonhatja le a jogelőd által felhalmozott és a jogutód által átvett veszteséget.
  • K+F tevékenység : nem szükséges a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által végzett előzetes minősítés a K+F tevékenységhez kapcsolódó kedvezmények igénybevételéhez.
  • TAO támogatások : megváltozik a társasági adóból a látvány-csapatsportoknak és elóadó-művészeti intézményeknek adható támogatás elszámolási rendszere. Lényegében az adózónak a NAV felé kell teljesíteni a teljes adókötelezettségét és rendelkezhet a befizetett előleg 50 százalékának, illetve a befizetett adó 80 százalékának a felhasználásáról. Bevezetésre kerül a felsőoktatási intézmények támogatásához kapcsolódó társaságiadó-alap kedvezmény. Az elfogadott konstrukció szerint a felsőoktatási támogatási megállapodás keretében biztosított támogatás elismert ráfordításnak minősül, továbbá az adózó a megállapodás alapján biztosított támogatás összegének 50%-áig a támogatás évében adóalap-kedvezményt is igénybe vehet. E rendelkezéseket az adózók már a 2014-es adóév vonatkozásában is alkalmazhatják.
  • Reklámköltségek elszámolása : A jelenlegi szabályozás alapján a reklám közzétételével kapcsolatban elszámolt költségek kizárólag abban az esetben minősülnek elismert költségnek társasági adó szempontból, ha a társasági adó alanya rendelkezik a reklám-közzétevő azon nyilatkozatával, miszerint a reklámadó-kötelezettségét teljesítette vagy reklámadó-kötelezettség nem terheli.
  • A módosítások szerint, a nyilatkozatok megléte nélkül elszámolható a reklámköltség 30 millió forintig. Az említett összeg felett is elszámolható nyilatkozat nélkül a reklámköltés, ha az adó tudja igazolni, hogy kérte a nyilatkozatot a közzétevőtől vagy a közétevő szerepel a NAV honlapján közzétett, reklám-közzétevő adóalanyokkal kapcsolatos nyilvánartásban.