Adómentes Ciprusi cégA Cipruson alapított, de ott nem adórezidens cégeknek nem kell adót fizetniük Cipruson, ha nem származik helyi forrásból bevételük és alkalmazhatóak nemzetközi kereskedelemre is.

A Cipruson alapított cég akkor lesz adórezidens, ha az üzletvezetés helye nem Ciprus, az igazgatóinak többsége nem Ciprusi illetőségű és a igazgató tanácsi üléseket sem Cipruson tartják. Amíg a cégnek nincs állandó jelenléte (permanent establishment) a szigetországban, addig nem kell adótfizetnie, kivéve, ha van helyi forrású bevétele pl. ingatlan értékesítéséből vagy bérbeadásából.

A nem-rezidens cég nem használhatja ki Ciprus kettős-adóztatást elkerülő egyezményrendszerét, de kamat, árfolyamnyereség,osztalék és kereskedelmi bevétele is adómentes.

A cégforma adminisztrációs kötelezettsége nem különbözik a megszokottól, könyvelési és könyvvizsgálati kötelezettsége is van. A nem-rezindes Ciprusi részvénytársaság is lehet ÁFA alapny, kaphat az Európai ügyletekhez szükséges adószámot is.

Körültekintően kell eljárni a cégvezetés kialakításánál és névleges igazgatók kiválasztásánál, mivel pl. Magyarországon is telephelyet keletkeztet az a tény, ha a külföldi cég igazgatói innen irányítják a vállalkozásukat. Ezért olyan helyszínre kell helyezni a cégvezetést, ahol a névleges igazgatók tevékenysége nem keletkeztet telephelyet, nem jár együtt adókötelezettséggel.