A NAV ellenőrzési irányelvei és az ellenőrzések célpontjai 2013-banKivonat a NAV sajtóanyagaiból

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. február 5.-én közzétette a 2013. évi ellenőrzési tevékenységének irányelveit A tájékoztató szerint az ellenőrzések fő célja továbbra is a közteherviselés szélesítése, az önkéntes jogkövetés elősegítése, a prevenció, a fekete-, illetve szürkegazdaság méretének csökkentése, a szándékos adóelkerülés feltárása és szankcionálása.

Az ellenőrzést általában kockázatelemzés előzi meg, amely során vizsgálják az adóalany, a tulajdonosok és vezetők „adózói életútját”. A kiválasztás lehetőségét növeli az adótartozás, a bevallások beadásának elmulasztása, gyakori székhely, illetőség (megye) és tulajdonosváltás, régi ellenőrzés során kapott büntetés, kockázatos adózókkal – pld. az úgynevezett „adóminimalizálókkal”, relatíve nagy forgalom mellett minimális adókötelezettséget bevalló vállalkozások – fenntartott kapcsolat is.

A fiktív számlákon alapuló adó-visszaigénylések megakadályozása szempontjából 2013-tól kiemelkedő jelentőségű a kockázatkezelésben a belföldi áfa összesítő jelentés adatainak feldolgozása alapján rendelkezésre álló információk hasznosítása.

A NAV stratégiai célkitűzése, hogy az ellenőrzés koncentráltan, a jelentős kockázatot hordozó adózókra irányuljon, hogy folyamatosan és nagy erőkkel legyen jelen az adóztatás frekventált területein.

A költségvetés legjelentősebb adóbevétele az általános forgalmi adóból származik, ezért a 2012. évhez hasonlóan kiemelt feladat az utólagos ellenőrzéseken belül az általános forgalmi adót érintő ellenőrzések számának növelése és azok hatékonyságának fokozása. A 2012. július 1-jétől fordított adózás alá eső mezőgazdasági termékek értékesítésének áfa ellenőrzését ki kell terjeszteni a különleges jogállású adóalanyokkal folytatott kereskedelem ellenőrzésére, valamint a 2013. április 1-jétől a fordított adózás körébe vont ágazatok (sertés és takarmány kereskedelem) vizsgálatára is.

A hatásköri szabályok változására tekintettel 2013-tól a NAV adóztatási szerve a korábbi évekhez képest fokozott számban végzi a környezetvédelmi termékdíj, az energiaadó és a népegészségügyi termékadó tekintetében is a kiutalás előtti és az utólagos ellenőrzéseket.

Vagyonosodási vizsgálatra elsősorban az adócsalás gyanús ügyletekkel érintett, illetőleg jelentős hátralékkal felszámolásra került cégek tulajdonosai, képviselői körében kerül sor.

A tevékenységek közül 2013. évben is elsősorban a szolgáltató szektor és ezen belül is a nagykereskedelem (különösen cukor, édesség, élőállat- és húskészítmény, elektronikai, számítástechnikai eszközök nagykereskedelme) kerül kiemelésre. Fokozottan kell ellenőrizni a használt cikk bolti kiskereskedelmével, biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységgel foglalkozó vállalkozásokat.

A NAV 2013. évi ellenőrzési irányairól szóló tájékoztatás teljes terjedelmében elérhető itt:
http://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/sajtotajekoztato_20130205.html