A Brit Virgin-szigetek jelentős változásokat vezet be a bizalmi vagyonkezelési és vagyonjogban2021, március 12. A Brit Virgin-szigetek kormánya öt új jogszabályt vezetett be, amelyek jelentős változásokat eszközölnek a trust- és vagyoni jog különböző aspektusaiban. Ezek a Vagyonkezelői Törvény 2021, a Brit Virgin-szigeteki Különleges Trustokról szóló Törvény 2021, a Hagyatéki Törvény 2021, a Kisebb birtokok kezeléséről szóló Törvény 2021 és a Tulajdonjogi Törvény 2021.

A „Vagyonkezelői Törvény 2021” a trust-ok különböző változatai vonatkozásában bírósági felhatalmazást megállapító rendelkezéseket tartalmaz a trust szabályoknak nem megfelelő intézkedések eltörlésének érdekében, a meglévő „tűzfal” rendelkezések megerősítésére és a vagyonrendelők számára fenntartott extra hatáskörök bevezetésére vonatkozóan.

A legfontosabb módosítás olyan szabályok beillesztése, amelyek felhatalmazzák a Legfelsőbb Bíróságot arra, hogy a felnőtt kedvezményezettek beleegyezése nélkül módosítsa a vagyonkezelés feltételeit, ha a bíróság a körülmények alapján célszerűnek tartja a módosítást. A rendelkezés biztosítékokat is tartalmaz annak érdekében,

hogy ne lehessen visszaélni vele, különösen azt, hogy e szabályok csak akkor alkalmazandók, ha a vagyonredelő vagy a vagyonkezelők a trust létrehozásakor vagy egy meglévő trust irányadó jogának áttételekor választják a Brit Virgin-szigetek joghatóságát.

A VISTA trustra vonatkozó jogszabályok is némileg módosultak a trustváltozatokra vonatkozó új rendelkezések következtében.

Olyan törvényi szabályok is elfogadásra kerülnek, amelyek lehetővé teszik a Legfelsőbb Bíróság számára, hogy a vagyonkezelők káros döntéseit hatályon kívül helyezze. Ez a rendelkezés megőrzi a Hastings Bass-szabályt a Brit Virgin-szigeteki jogban, amely az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának a Pitt vs. Holt ügyben 2013-ban hozott döntését követően került beépítésre a jogrendszerbe.

A Brit Virgin-szigetek meglévő tűzfal rendelkezései tekintetében – amelyek védik az ott bejegyzett trust-okat és a vagyonkezelőket a külföldi országok jogszabályai alapján fennálló örökösödési és házassági követelések közvetlen behajtásával szemben – az új rendelkezések egyértelművé teszik, hogy a trust-okkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a Brit Virgin-szigetek joga alapján kell elbírálni. E körben biztosítani kell, hogy a helyi trustokkal kapcsolatos vitákat a saját trustjoguknak vonatkozó elvei szerint és saját bíróságai döntsék el, ugyanakkor azt is, hogy a trustok ne használhassák fel őket eszközként arra, hogy a vagyonrendelők kibújjanak a másokkal szembeni jogi kötelezettségeik alól.

A fenntartott hatáskörök tekintetében a hatályos Trust Törvény 86. szakasza úgy módosul, hogy egyértelművé teszi, hogy a vagyonrendelőnek bármely hatáskörök fenntartására vonatkozó döntése nem teszi érvénytelenné a trust létét, nem akadályozza meg annak trust alapító okirata feltételeinek hatálybalépését, és nem eredményezheti azt, hogy a trust vagyona a vagyonrendelő halála esetén a vagyonrendelő hagyatékának részévé váljon.

Egy további módosítás egyértelművé teszi, hogy a vagyonrendelő által a vagyonkezelés tekintetében másoknak adott meghatalmazás szintén nem teszi érvénytelenné a bizalmi vagyonkezelést.

A 2021. évi hagyatéki törvény kiterjeszti a külföldi hagyatéki vagy végintézkedéseknek Legfelsőbb Bíróság által történő felülhitelesítésére vonatkozó rendszert. Átfogó listát ad arról a több mint 60 jogkörről, amelyet a helyi jog elismer felülhitelesítési esetként, az érintett országok körébe beleértve a Nemzetközösség valamennyi országát, Hongkongot és az Egyesült Államokat is. Korábban ez csak néhány joghatóságra korlátozódott, mindössze az Egyesült Királyságot és egyes tengerentúli brit területeket beleértve.

A Tulajdonjogi rendelkezésekről szóló 2021. évi törvény és a kisbirtokok kezeléséről szóló 2021. évi törvény kisebb változásokat vezet be. Az első eltörli annak a szabálynak az utolsó maradványait, amely tiltja, hogy a házasságon kívül született hozzátartozókra vonatkozóan rendelkezhessenek a vagyonkezelői okiratokban és a végrendeletekben. A második megemeli azt az értéket, amelynél a Brit Virgin-szigeteken hagyatékátadó végzést vagy hagyatéki levelet kell kérni, 240 USD-ről 25 000 USD-re, és az alkalmazását csak azokra az esetekre korlátozza, amikor az elhunyt a Brit Virgin-szigeteken lakóhellyel rendelkező személy volt.