A bizalmi vagyonkezelők tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségei az új Szja szabályok* alapjánAhogy az a nyári sajtóhírekből már sokaknak ismerős, a bizalmi vagyonkezelési (és magánalapítványi) jogviszonyokat is érintően módosult a nyár folyamán az Szja. törvény, amely módosítás 2023. szeptember 12-én lépett hatályba. A módosítás bezárt néhány olyan lehetőséget, amivel főként az árfolyamnyereséget terhelő adókötelezettségek csökkentésére volt használható a bizalmi vagyonkezelési szerződés.

A vagyonrendelést az Szja. törvény ezek után értékesítésnek tekinti. Ez azt jelenti, hogy a vagyonrendelőnek adót kell fizetnie a vagyonkezelésbe adott vagyon szerződés szerinti értéke és a beszerzésre fordított összeg különbözete után. Az új szabályt a törvénymódosítás hatályba lépés (2023. 09. 12.) után létrejött bizalmi vagyonkezelési szerződéseknél már alkalmazni kell. Az ezt megelőzően létrejött szerződések esetén pedig a törvénymódosítás hatályba lépését követő vagyonrendeléskre kell alkalmazni.

Erről bővebben ebben a korábbi cikkünkben olvashat: https://airontrust.hu/frisstve-a-bizalmi-vagyonkezeles-uj-szja-szabalyai/

A fenti változások magukkal hozták két új adóeljárási nyomtatvány bevezetését is, amelyekről röviden az alábbiakat érdemes tudni.

Az IBIZA nyomtatvány

Ez a hangulatos elnevezésű nyomtatványt olyan bizalmi vagyonkezelési jogviszonynál és magánalapítványnál kell alkalmazni, amelynek nyilvántartásba vételét a jogszabálymódosítás hatálybalépése, tehát 2023. szeptember 12-e után kezdeményezték. Az IBIZA nyomtatvány két részből áll: egy igazolás-részből és egy tájékoztatás-részből.

Igazolást kell kiállítani vagyonátadáskor a vagyonrendelő, valamint az alapító vagy a csatlakozó részére. Tájékoztatni a kedvezményezettet kell, ha részére nem pénzbeli formában vagyoni érték kiadása (tulajdonba adása) történik. E nyomtatvány ennek alapján két alnyomtatványt foglal magában IBIZA I. és az IBIZA II. elnevezéssel.

  • Az Szja törvény a módosítást követően a vagyonkezelő vonatkozásában előírja, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyonelmek nyilvántartási értékéről a vagyonkezelő, a magánalapítvány a vagyonátadást követő 30 napon belül igazolást állít ki a vagyonrendelő, az alapító vagy a csatlakozó részére.
  • Az IBIZA I. nyomtatvány szolgál arra, hogy a vagyon bizalmi vagyonkezelésbe adásával (vagy a magánalapítványnak történő vagyonátadással) egyidejűleg, de legkésőbb annak időpontját követő legkésőbb 30 napon belül a vagyonkezelő (vagy a magánalapítvány) ezt a kötelezettségét a megjelölt személyek (a vagyonrendelő, az alapító vagy a csatlakozó) felé teljesíteni tudja.
  • Az IBIZA II. nyomtatvánnyal a vagyonkezelő, a magánalapítvány ad tájékoztatást a nem pénzben kiadott (tulajdonba adott) vagyoni érték szerzési értékéről a juttatásban részesülő kedvezményezett magánszemélynek. Tehát ez a tájékoztató nyomtatvány a kedvezményezetteknek történő – nem pénzbeli – vagyonkiadás esetén használatos.

Az IBIZA tájékoztatást két példányban kell elkészíteni:

  • az eredeti példány a vagyonrendelőnél, magánalapítvány esetében az alapító, csatlakozó magánszemélynél (IBIZA I.), illetve a kedvezményezett, juttatásban részesülő magánszemélynél (IBIZA II.),
  • a másodpéldány pedig az azt kiállító vagyonkezelőnél, magánalapítványnál marad.

Az igazolást, tájékoztatást a magánszemélynek személyesen, postán vagy elektronikusan is át lehet adni.

Az igazolást, tájékoztatást nem kell a NAV-hoz benyújtani.

A KBIZ nyomtatvány

A fentiekben meghatározott esetekben az IBIZA igazolásokban feltüntetett adatokról az igazolás kiállítását követő 30 napon belül a vagyonkezelőnek és a magánalapítványnak adatot kell szolgáltatnia az állami adó- és vámhatóság részére is a KBIZ elnevezésű nyomtatványon a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével.

Az IBIZA nyomtatványnál már vázolt esetkörökön kívül a KBIZ nyomtatványon kell bejelenteni a NAV felé a bizalmi vagyonkezelőnek a vagyoni érték kiadását követő 8 napon belül azt is, ha a kedvezményezett a vagyoni érték tulajdonjogát a vagyonrendelő elhunytát megelőzően szerezte meg. Ez az esetkör ugyanis feléleszti az Szja fizetési kötelezettséget az egyébként adómentes kivétel vonatkozásában.

A nyomtatványt a bizalmi vagyonkezelő és a magánalapítvány nyújtja be elektronikusan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

*A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 65/C. §-a, a 66. § (1) bekezdés a) pont ae) és ag) alpontja, az 1. számú melléklet 7.26. pontja.

***
Többet is szeretne megtudni a témáról? Érdekli a családi vagyontervezés és a bizalmi vagyonkezelési szerződések hatékony megoldásai? Professzionális tanácsadással tudunk a segítségére lenni! Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Tanácsadásra van szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy más vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban? Kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással.  A bejegyzés tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.