A bizalmi vagyonkezelés új SZJA szabályaiA mai napon az Országgyűlésnek a pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat a személyi jövedelemadó törvény – SZJA – egyes a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos módosításait mutatjuk be röviden.

A törvénymódosítás elsősorban az iparági szereplők által már évek óra várt módosításokat tartalmazza. Az új szabályok bezárnak néhány olyan lehetőséget, amivel elsősorban az árfolyamnyereséget terhelő adókötelezettségek csökkentésére volt használható a bizalmi vagyonkezelési szerződés.

Adóköteles vagyonrendelés

A vagyonrendelést az SZJA törvény értékesítésnek fogja tekinteni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy a vagyonrendelőnek adót kell fizetnie a vagyonkezelésbe adott vagyon szerződés szerinti értéke és a beszerzésre fordított összeg különbözete után.

Ha vagyonrendeléskor megállapított érték nem lesz magasabb, mint a megszerzésére fordított összeg, akkor nem lesz adóköteles a vagyonrendelés sem.

Ahogyan a törvényjavaslat indoklása is megjegyzi, hogy a „fel-” vagy piaci értékre történő értékelés nem kötelező.

Az új szabályt a törvénymódosítás hatályba lépés után létrejött bizalmi vagyonkezelési szerződéseknél már alkalmazni kell. A már létrejött szerződések esetén pedig a törvénymódosítás hatályba lépését követő vagyonrendeléskre kell alkalmazni.

A szerzési érték a kedvezéményezettnél

A kedvezményezett a kezelt vagyonból tőkét vagy hozamot kaphat. A hozam osztalékként adózik, a tőke kifizetés pedig  illeték terheli és nem személyi jövedelem adó. A tőke terhére kiadott vagyon szerzési értéke a kezelt vagyon számviteli nyilvántartásában – értékhelyesbítés nélkül – szereplő érték lesz. A szerződési értékről a bizalmi vagyonkezelő a vagyonkiadást követően 30 napon belül igazolást kell hogy adjon a kedvezményezettnek és erről a NAV-nak is adatot kell szolgáltatnia.

Ezt a szabályt azokra a vagyonkiadásra kell alkalmazni, amelyek olyan vagyon terhére történik, amelynek a vagyonrendelés a módosítás hatályba lépés után történt meg.

A kedvezményezettnek ingyenesen nyújtott szolgáltatások

Ha a kezelt vagyon terhére a vagyonkezelő ingyenesen biztosít valamilyen szolgáltatást – pld. ingyenesen használt ingtlan -, akkor a kezelt vagyont terhelő költség és ráfordítás fog adókötekes juttatásnak minősülni.

Tehát pld. ha a kezelt van egy ingatlan, amit a kedvezményezettek használnak, de a villanyszámlát a vagyonkezelő fizeti a kezelt vagyonból, akkor a villanyszámla végösszege adóköteles lesz.

Az adót a bizalmi vagyonkezelőnek kell megállapítania és a kezelt vagyon terhére megfizetnie az adóhatóságnak.

Ezt új szabályt nem csak a hatályba lépést követően létre jövő bizalmi vagyonkezelési szerződéseket terheli. A régi szerződéseknek alapján, a hatályba lépés után adott juttatásokra is alkalmazni kell.

Tartós befektetési számlán elért hozam

A bizalmi vagyonkezelő által a kedvezményezett száméra kötött tartós befektetési számla hozamát nem kell adóköteles jövedelemként figyelembe vennie a kedvezményezettnek. A bizalmi vagyonkezelőnek pedig külön kell nyilvántartani az adóköteles és nem adóköteles hozamot. Eddig ezt az előírást nem tartalmazta a törvény, de véleményem szerint eddig is így kellett kezelni a TBSZ hozamát.

Mennyi időnk van még?

Ha a régi szabályok adta előnyöket ki akarjuk használni, akkor a törvénymódosítás hatályba lépéséig –  az általános szabályok szerint a kihirdetését követő 30. nap –  kell elkészíteni a bizalmi vagyonkezelési szerződést. A törvényjavaslat ma került a parlament elé és arról a cikk írásakor még nem látható adat a Parlament honlapján, hogy mikor lesz róla szavazás.

Az eseti bizalmi vagyonkezelési szerződéseket a létrejöttüktől számítva 30 napon kell bejeletenie vagyonkezelőnek az MNB-nek. Az MNB 60 napon belül veszi nyilvántartásba az eseti szerződéseke és állít ki erről hatósági bizonyítványt. A hatósági bizonyítvánnyal lehet elkezdeni az adószám igénylést és a vagyonrendeléshez kapcsolódó eljárásokat.. Mint például a cégeljárást, ha pld. egy kft üzletrészt adunk vagyonkezelésbe.

A bizami vagyonkezelő vállalkozással kötött szerződést nem kell bejelenteni az MNB-nek és a kapcsolódó cégeljárást vagy földhivatali eljárást azonnal el lehet kezdeni.

*** 

Többet is szeretne megtudni a témáról? Érdekli a családi vagyontervezés és a bizalmi vagyonkezelési szerződések megoldásai? Professzionális tanácsadással tudunk a segítségére lenni! Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Tanácsadásra van szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy más vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban? Kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással.  A bejegyzés tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.