Érkezik (újra) a reklámadóMindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a reklámadó valójában nem szűnt meg korábban, csupán 2019. július 1-től 2022. december 31-ig az adómérték az adóalap 0 százalékára csökkent. Ez az ideiglenes felfüggesztés szűnik meg 2022 végén, és kerül ismét bevezetésre az adó 2023. január 1-től. Tehát ez az adó nem a június 4-én kihirdetett extraprofit adóról szóló kormányrendeletben van szabályozva „extraprofit” adóként. Az alábbiakban áttekintjük a reklámadó előzményeit, lényegi elemeit, valamint szereplőit.

A reklámadó 2019. július 24-i hatállyal ideiglenesen fel lett függesztve az Európai Unió kötelezettségszegési eljárása kapcsán, melyre rögtön ki is térünk. Tekintettel arra, hogy az adóév közepén vagyunk, 2023. januárjáig lehetnek, sőt, biztosan lesznek módosítások, így a reklámadó részleteiben nem szeretnénk elveszni. A tárgyalt törvény a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Törvény).

A felfüggesztés és a kötelezettségszegési eljárás

Az Országgyűlés 2014-ben fogadta el a Törvényt, melyben az adómérték kezdetben 0-50 % közötti volt a nettó árbevétel nagyságától függően. Mentesek voltak az adó alól a 100 millió forintos árbevételt el nem érő adóalanyok, más esetekben azonban igen magas adóval terhelte az adóalanyokat. Utóbbi esetben a 20 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétel után 40%-os adót kellett a költségvetésbe fizetni, mely mérték később 50% lett. Az Európai Bizottság 2016-ban az egyik, adóval kapcsolatos problémát ebben látta, így megtámadta azt. A Bizottság másik érve a reklámadóval kapcsolatban az volt, hogy mivel lehetőség volt a reklámadó alapjának csökkentésére az elhatárolt veszteség 50 százalékával, ez a különbözet szerinte állami támogatásnak minősült, így ezen kedvezmények visszatéríttetését rendelte el.

Az Európai Bizottság C (2016) 6929 final számú határozatának megfelelően, a 2017. június 30-ig lezárult adóévekre a Törvény szerinti adóalanyként bevallott és megfizetett adó túlfizetésnek minősült, melyek visszatérítésérre kerültek. A reklámadó visszatérítésének lehetőségéről és feltételeiről az állami adóhatóság értesítette az adóalanyokat.

Magyarország az Európai Unió Bírósága előtt megtámadta a Bizottság határozatát, így az ügy végére a pontot a Bíróság tette, aki 2021. márciusában megállapította, hogy a magyar reklámadó nem sérti az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályokat.  A Törvényt egyébként közben többször is módosították, az adó mértéke végül egységesen a nettó árbevétel 7,5 %-a lett.

Adóköteles tevékenység és az adóalanyok

A Törvény szerint adóköteles

  • a médiaszolgáltatásban,
  • a sajtótermékben,
  • a szabadtéri reklámhordozón,
  • járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon,
  • az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon

reklám ellenszolgáltatás fejében történő közzététele.

Az adó alanya – illetőségétől függetlenül –

  • Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató,
  • olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé,
  • a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet,
  • az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője.
Az adóalap, adómérték

Az adó alapja a reklám-közzétevő esetén a nettó árbevétel és a reklámértékesítő ügynökség árrése. Megrendelő esetén pedig a havi összesített ellenérték 2.500.000 Ft-ot meghaladó része.

Az adó mértéke az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után7,5 %-a reklám-közzétevő esetén (továbbra is mentes az adó alól az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része), míg a megrendelő esetén az adómérték 5% a havi adóalap 2.500.000 Ft-ot meghaladó része után.

A reklám-közzétevőnek kell évente bevallani és megfizetni az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig az adót. Azon adózók, akik adóelőleg fizetésére kötelezett, nekik évente kétszer adóelőleget kell fizetniük.

Az eljárási kérdésekről, valamint az egyéb részletekről akkor lesz érdemes beszélni, ha már biztosan tudjuk a jogszabály végleges tartalmát. Amint megtudjuk ezeket a részleteket, közzé fogjuk tenni weboldalunkon.